Procedury recenzowania

1. Redakcja dokonuje wstępnego wyboru otrzymanych tekstów, porównując profil czasopisma z ich tematyką i zgodność z wymogami redakcyjnymi.

2. Wstępnie zaakceptowane teksty przekazywane są dwóm niezależnym recenzentom współpracującym z redakcją. W przypadku tekstów w językach obcych przynajmniej jeden recenzent powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej.

3. Procedura double-blind jest standardową procedurą.

4. Recenzenci oceniają teksty wypełniając formularz dostępny na stronie czasopisma: www.e-wsgk.pl

5. Recenzja ma na celu wydanie opinii, zaś ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu podejmuje Redakcja.

6. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w broszurze zawierającej opis dobrych praktyk w zakresie procedur recenzowania w nauce. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z redaktor naczelną: p. Aneta Moszczyńska, tel.: 24 355 83 40, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, ul. Lelewela 7.

Dodatkowe do KODEKS ETYCZNY, poniżej link, wersja polska:

https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

English version::

https://publicationethics.org/guidance