Witamy na stronie internetowej Studium Europy Środkowej i Wschodniej.

Czasopismo „Studium Europy Środkowej i Wschodniej” jest publikacją naukową Wydziału Studiów Europejskich Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Czasopismo prezentuje wyniki badań, poglądy i dyskusje z zakresu nauk politycznych, stosunków międzynarodowych i europeistyki.

Każdy artykuł publikowany na łamach “Studium Europy Środkowej i Wschodniej” poddany jest procesowi recenzji przez niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autorów publikacji. Każda recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

Czasopismo jest wpisane do rejestru dzienników i czasopism tytułu prasowego numer rejestru 1413 oraz posiada potwierdzony numer ISSN 2353-8392.

Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku, numer pierwszy ukazał się w czerwcu 2014 r.

“Studium” jest czasopismem w otwartym dostępie (open access), a ściślej rzecz biorąc czasopismem otwartego wyboru (open choice), tzn. wersja elektroniczna każdego numeru jest w całości bezpłatnie udostępniana na stronie czasopisma na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (pewne prawa zastrzeżone na rzecz wydawcy i autorów), zaś wersja drukowana jest dostępna w dystrybucji tradycyjnej. Publikacje w “Studium” są bezpłatne. ​